Hlavná stránka » aktuality

Aktuality

Neprotestujte ale žiadajte o zákaz!

VVážení priatelia,

mnohí ste rozhodnutí zúčastniť sa akcie zameranej proti Dúhovému prdu. Skúsim rozvinúť predmet epošty aktuálnym príkladom prebiehajúcich futbalových majstrovstiev, v ktorých bojujú mužstvá o víťazstvo. Aj zajtra by mal podľa židoboľševických predstáv prebehnúť boj dvoch konceptov rodiny.

Hrôza ma premkýna a pot oblieva z toho, že katolíci na toto pristupujú a chcú sa boja zúčastniť. Pokiaľ využijem príklad futbalových majstrovstiev, tak sa musím opýtať
aké dve mužstvá to budú zajtra spolu bojovať? To je skutočne tak málo ľudí, ktorí si uvedomujú, že prijatím takéhoto boja zlegalizujeme existenciu druhého mužstva? Druhého konceptu rodiny?

UVEDOMTE SI, že druhé mužstvo neexistuje. Ak sa niekto zaň vydáva je potrebné zakázať mu vstup na štadión a keď sa už naň dostalo, tak ho treba pomocou poriadkových síl vyhnať zo štadióna a nie kričať, že sú v ňom horší hráči. V bežnom športe takéto výkriky len diskvalifikujú toho kto vykrikuje. A tento aj prehrá kontumačne !!!!

Vyžeňte tých samozvancov zo štadióna a nekričte, že s nimi nechcete hrať. Pochopte konečne, že akákoľvek iná akcia ako vyhnanie samozvancov zo štadióna a trvanie na pravidlách týchto samozvancov len povzbudí, vytvorí z nich mužstvo, ktoré je krátené na svojich právach a takto zlegalizuje jeho boj za rovnakú možnosť účasti na majstrovstvách. Okrem toho zvýši jeho reklamnú hodnotu  a možno mu dodá aj nového trénera.

S pozdravom,


P.S.: Britské veľvyslanectvo má zmenený fax- na konci je 2237 a švédske - pozor je to v Rakúsku. Prvoradé sú samospráva a mestská polícia, ktorá má fax 02-54418221. V spojeniach na dokumenty nižšie je to už opravené. Jednoducho - to či je niečo slušné, alebo neslušné môžete rozhodnúť aj z domu v Čiernej nad Tisou.

A ak už pôjdete na protiakciu, tak radšej ako zvyšovanie mediálnej hodnoty Dúhového prdu sa postavte do rady pred zástupcu samosprávy, mestskej polície, či pohotovostného zboru a oznamujte im porušenie zákona, podľa ktorého musí každý z nich aj samostatne zhromaždenie rozpustiť.

 

Príslušné dokumenty a žiadosti:
http://mediaarchive.sk/1206062331/indexa.htm

 

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust- Dúhový Pride znova útočí!

Dúhový Pride znova útočí!
http://www.lifenews.sk/
9 tého Júna sa bude v uliciach Bratislavy konať tretí ročník kontroverzného Dúhového Pride. Radikálni homoaktivisti z Čiech a Slovenska prídu opäť vzbudiť verejné pohoršenie a polarizovať slovenskú spoločnosť. Slovenská verejnosť sa bude musieť znovu zaoberať ich sexuálnymi pudmi a chúťkami. Média im budú tlieskať a politici im podliezať. Homoaktivisti budú na oplátku požadovať legalizáciu registrovaných partnerstiev, ich zrovnoprávnenie s manželským zväzkom, a nakoniec aj povolenie adoptovať si deti. Áno, niet o tom pochýb. Myslia to vážne.

http://www.szcpv.org/06/peder.html

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust! 

Po novembri 1989 sme prestali povinne milovať Sovietsky zväz a socialistické zriadenie. Ako sa ukázalo  láska, ktorá mala vydržať na večné veky bola rovnako falošná a pochybná ako samotný totalitný režim, ktorý si ju vynucoval od svojich občanov hrozbou nezmyselných zákonov, akými boli hanobenie štátneho zriadenia či jej predstaviteľov.

Zdá sa, že po „úspešnej“  transformácii socializmu na  kapitalizmus, ktorá sa stala najlepším obchodom aký komunisti urobili od víťazného februára v roku 1948 sa poučení historickými skúsenosťami, opäť vraciame k starej dobrej represii ako spôsobu ako najlepšie držať občana po krkom a formovať jeho konzumno-kapitalistické myslenie správnym smerom. Európa, ktorá sa po Sovietskom zväze stala naším veľkým vzorom a nádejou našich nových svetlých zajtrajškov, nám priniesla nové druhy zločinov.

   V roku 2004 nadobudol v niektorých štátoch EÚ zákon o verbálnych  „zločinoch proti homosexuálom“. Vo Francúzsku  už má aj svojho prvého odsúdeného. Poslanec Národného zhromaždenia za vládnucu UMV Christian Vanneste bol odsúdený za to, že pri prerokovaní zákona povedal, že “ homosexuálne správanie nie je rovnako hodnotené pre spoločnosť ako heterosexuálne , pretože nezabezpečuje prežitie ľudstva“. Týmito výrokmi podľa súdu porušil ľudské práva gayov a lesbičiek.  Demograficky vymierajúca Európa, konfrontovaná  hrozbou prisťahovalcov z islamských krajín si zrejme vzala ako historický vzor morálnu zvrátenosť rozpadnutého  Rímskeho impéria a vo svojej dekadencii  tancujúc nad vlastným hrobom, zašla ešte ďalej keď 18.1.2006 Európsky parlament (EP) schválil rezolúciu požadujúcu zrovnoprávnenie homosexuálnych párov s manželskými. Zmyslom tejto rezolúcie je pripraviť trestné stíhanie osôb, ktoré odmietnu uznávať rovnoprávnosť homosexuálnych zväzkov s manželstvom, pre trestný čin homofóbie. Ako prehlásil minister spravodlivosti Francúzska Franco Frattini, „homofóbia je porušením ľudských práv“ a tie členské štáty, ktoré neumožnia „sobáše“ alebo iné zväzky osôb rovnakého pohlavia, budú vystavené postihom a dokonca im hrozí vylúčenie z EÚ. Prezident vnútorného odboru EP, ktorý je súčasne viceprezidentom organizácie Gay  &  Lesbian Humanists, Michael Cashman vyhlásil, že  tí poslanci EP, ktorí nič neurobia proti štátom odmietajúcim uzákoniť „homosexuálny sobáš“ (Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko) sa stávajú „účastníkmi násilných trestných činov“.
 Keďže Slovensko malo vždy šťastie na „politikov“, v duchu horší poturčenec od Turka, môžeme v krátkej budúcnosti očakávať obdobné iniciatívy v tomto smere, zvlášť preto,  lebo k homosexualite mali prisluhovači z radov ŠtB a KSČ špecifický vzťah. Bývalí politickí väzni Československa majú v živej pamäti ako sa im eštébáci vyhrážali, „ z Vás urobíme homosexuálov, z Vašich žien urobíme kurvy a Vaše deti dáme do domovov!“.  Žiaľ Bohu, doba sa mení, to čo bola voľakedy zvrátenosť a amorálnosť proti prírode je dnes cnosť povýšená na životný štýl, ktorý si navyše vyžaduje výnimočnú právnu ochranu. Všeobecne v čase komunistického teroru platilo pravidlo, že ak má byť ideový nepriateľ prinútený ku kolaborácii,  najprv sa musí zlomiť jeho osobnosť. Vo väzniciach vždy platilo, že prvým krokom k udavačstvu bola homosexualita. Najprv sa zradí ľudské ego a potom sa zrádzajú iní. Homosexualita vždy bola, je a bude,  ale ak sa z nej stane životný štýl z pohodlnosti mužov prestať sa cítiť sa mužmi, uchádzať sa o ženu a mať deti, tak je to hrozba ešte väčšie morálneho úpadku mládeže a spoločnosti. Nikto by nemal byť obmedzovaný za to, že považuje análny otvor za „stred vesmíru“  ale domnievať sa, že homosexuálny pár ktorému bude povolená adopcia detí, z nich vychová plnohodnotných členov spoločnosti schopných zabezpečenia prežitia ľudstva, je naivita a utópia. Navyše je to jednoznačne  v rozpore s platnými zákonmi, obzvlášť s trestným činom ohrozovania mravnej výchovy mládeže a trestným činom pedofílie. Zveriť neplnoleté dieťa do takejto výchovy sa rovná maximálnemu ohrozeniu, že bude sexuálne zneužité ako potvrdzujú desivé štatistiky správania sa dospelých k maloletým v USA a Európe.

 Ak už po nás nechcú aby sme milovali aj holokaust, čo by bolo úplnou zvrátenosťou k úcte k nezmyselným obetiam nacistickej totality, je prinajmenšom neúprimné a sebecké  k holokaustom spáchaných na iných národoch, zvlášť ak sa ignoruje ešte väčší žido-boľševický holokaust , že za akékoľvek vyjadrenie pochybností hrozí väzenie a represia.  Nedávne odsúdenie britského historika k 3 rokom väzenia na pôde iného štátu, je spochybnením skutočnej slobody slova v systéme, ktorý sa označuje ako demokratický. Bez ohľadu na hodnovernosť a pravdivosť jeho tvrdení, v každom prípade je spochybnený základný princíp demokracie  - princíp slobody slova a s slobody jednotlivca. Tento imperatív by mal byť v skutočnej demokracii nespochybniteľný, v opačnom prípade sa jedná len o pseudodemokraciu podľa Orwellovho „Ministerstva pravdy“. Servilní slovenskí politici, ktorí by v prípade potreby konvertovali aj na Islám,  v roku 2001 prijali zákon o trestnosti popierania Holokaustu, čím jasne určili odkiaľ momentálne fúka vietor. Obete zločinov komunizmu mali tú smolu, že sa nedočkali ani len formálneho odsúdenia komunizmu na medzinárodnej úrovni, nehovoriac už o nejakom stíhaní konkrétnych páchateľov. Zásadný problém je totiž v tom, že ak by sa tak mal byť komunizmus medzinárodne odsúdení, musel by byť odsúdený aj žido-boľševizmus – ktorý stvoril ruskú revolúcie a vyvolal peklo komunizmu s miliónmi obetí.

  Nanajvýš pokrytecky vyznieva hystéria o útokoch moslimov na slobodu slova ktorá sa rozpútala vo svete v súvislosti so zverejnením karikatúr proroka Mohameda. Ako uvádza bývalý poradca troch amerických prezidentov Patrick Buchanan vo svoje knihe Smrť Západu, „...So vznikom novej „ateistickej civilizácie“ v Európe, začali národy, ktoré ju podporujú vymierať. So železnou zákonitosťou vychádza najavo: Zabi v národe vieru, a jeho ľud sa prestane reprodukovať. Potom vstúpia cudzie armády, alebo prisťahovalci a vyplnia prázdny priestor.“... V súvislosti so zhubným vplyvom kultúrnej revolúcie a odkresťanstením  Buchanan poukazuje na úmyselné urážky mravného kódexu kresťanstva a znesväcovanie kresťanských predstáv a v knihe sa ďalej uvádza:  Piss Christ (šti na Krista) fotografia Andreasa Serrana  zobrazuje veľký krucifix  ponorený do jeho moču. Róbert Mapplethorpe  oltárnu podoby Panny Márie pri umučenom Kristovi na kríži  zobrazil ako vlastnú predstavu na fotografii s bičom vyčnievajúcim z konečníku. V Queer City(Prapodivné mesto) zobrazil „básnik“  Ježiša pri perverznom akte so šesťročným chlapcom.  V umeleckom katalógu NEA nazval jeden aktivista hnutia AIDS zosnulého kardinála Johna O’Connora  “tučným kanibalom z  domu s vyvesenými svastikami na Piatej Avenue.“ Tým domom bola katedrála sv. Patrika znesväcovaná homosexuálmi, ktorí na nedeľnej omši  vypľuli  konsekrované hostie. Oltárnym obrazom na výstave „Sensations“(senzácia) v roku 1999 v Brooklynskom múzeu umenia bola The Holy Virgin Mary (Svätá panna Mária)- maľba  tváre matky božej postriekanej sloními výkalmi a svätožiarou zo ženských genitálií. V susednej miestnosti bolo šesť figurín dievčatiek  v životnej veľkosti s penismi, ktoré im trčali z tiel. Ak v USA a Európe táto pakultúra už nevyvoláva medzi kresťanmi adekvátnu reakciu, reakcia v moslimskom svete nenechala na seba dlho čakať a EU  iniciovala konferenciu o ohrození slobody slova.

 Paradoxne za ohrozovanie slobody slova sa nepovažuje väznenie  občanov, ktorí si dovolili vyjadriť verejne svoj názor na ohrozovanie existencie obyvateľstva propagovaním homosexuality ako životného štýlu alebo vyjadrili svoj názor k otázke neustálej dominancie holokaustu len jedného národa diskriminujúc obete iných národov. Ak akýkoľvek režim klesne tak hlboko, že začne po hrozbou represie obmedzovať slobodné myslenie a vlastné názory svojich občanov, a ak presadzuje dekadenciu ako životný princíp tak, potom je to tá najlepšia cesta do pekla a najvyšší čas k tomu aby sa ľudia prebudili a zakričali, že kráľ je nahý.
                                                                                                                                 Viliam Kovalčík 

 

Gay Pride útočí - na pochode bude zosmiešnovať manželské zväzky

http://www.lifenews.sk/content/gay-pride-%C3%BAto%C4%8D%C3%AD-na-pochode-bude-zosmie%C5%A1nova%C5%A5-man%C5%BEelsk%C3%A9-zv%C3%A4zky
Source: 
sme.sk
Thu, 2012-05-03
Dúhový PRIDE Bratislava štartuje tohto roku 9. júna o 13.00 na Námestí slobody. Podujatie s podporou primátora mesta Milana Ftáčnika bude slávnostne otvorené troma symbolickými svadbami na pódiu.

Svoje "áno" si povie ženský, mužský i žensko-mužský pár, aby tak spoločne upozornili na absenciu legislatívnej úpravy pre LGBT ľudí (lesbické ženy, homosexuálnych mužov, bisexuálov a transsexuálov, pozn. TASR) a zároveň verejne oslávili svoj partnerský zväzok. TASR o tom informovala hovorkyňa a zároveň výkonná riaditeľka podujatia Romana Schlesinger.

"Podpora pána primátora Ftáčnika nás teší už druhý rok po sebe. Myslíme si, že je to jeden z najdôležitejších signálov, ktoré môže samospráva vyslať smerom ku svojim občanom a občiankam. Bratislava sa tak stáva otvoreným európskym mestom, reprezentovaným primátorom, ktorý podporuje menšiny a znevýhodnené skupiny. Oceňujeme tento postoj," hovorí Schlesinger.

Osobnosti aj ambasády

Dúhový PRIDE Bratislava podporia podľa nej desiatky zahraničných ambasád, európski poslanci a poslankyne a desiatky mediálne známych osobností slovenskej kultúry a verejného života, ktorí zdieľajú odkaz podujatia.
"Patria medzi nich i Judita Hansman, Kristína Farkašová, Nikita Slovák, Ivan Binďo Bindas, Michael Szatmáry, Oľga Záblacká, Erik Binder, Martin Poliačik, Juraj Droba či hudobné formácie ako Milan Konfáter Band, Hugo Čávez Band, Billy Barman, Vanda, Miss Angelika, Boboš Procházka, Marek Wolf, skupina Afro Campana a ďalší," menovala hovorkyňa.

"K podpore Dúhového PRIDE sa hlási čoraz viac ľudí, niektorí sa nám ozývajú sami, pretože pociťujú potrebu pripojiť svoje meno k nášmu snaženiu a cieľom. Tešíme sa tejto podpore a faktu, že čoraz viac osobností zdieľa hodnoty otvorenej spoločnosti a rovnakých práv pre všetkých," vyjadrila sa Andrea Fridmanská, hudobná produkčná Dúhového PRIDE.

Sprievodné podujatia

Séria podujatí, ktoré sprevádzajú Dúhový PRIDE Bratislava, sa začne už 25. mája o 18.00 pripojením LGBT komunity ku každomesačnej pravidelnej cyklojazde Critical Mass.

Cyklojazda štartuje z námestia SNP a do pedálov pre myšlienku PRIDE sa pridajú i zahraniční ambasádori a ambasádorky, slovenské celebrity či iné známe osobnosti. Podujatie je rovnako ako Dúhový PRIDE a jeho Týždeň sprievodných podujatí otvorené pre verejnosť.

Dúhový PRIDE Bratislava 2012 je slovenským pochodom za zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender ľudí. Organizuje ho občianske združenie Queer Leaders Forum spolu so skupinou nezávislých aktivistiek a aktivistov.

 http://www.lifenews.sk/content/za-kritiku-homosexuality-do-v%C3%A4zenia

Za kritiku homosexuality do väzenia

Source: 
sme.sk
Mon, 2012-05-21
Poslanec za stranu SaS by chcel pripraviť návrh, podľa ktorého by sa mali trestať nenávistné prejavy voči homosexuálom.
BRATISLAVA. Nenávistné prejavy voči gejom či lesbám by mali byť trestné, myslí si poslanec Martin Poliačik (SaS).
Argumentuje tým, že ak slovenská legislatíva pozná tresty za podnecovanie nenávisti na základe rasy, národnosti, farby pleti, pôvodu alebo náboženského vyznania, rovnako treba trestať nenávistné prejavy na základe sexuálnej orientácie.
Vlastný návrh sa zatiaľ Poliačik do parlamentu predložiť nechystá. "Teraz pracujeme na registrovaných partnerstvách, nechceme tú tému trieštiť," vysvetlil.
Prízvukoval, že schválenie úpravy na trestanie prejavov nenávisti na základe sexuálnej orientácie Slovensku odporúča aj Rada Európy.
"Myslím, že konať má ministerstvo spravodlivosti," dodal.
Poliačikovi nie je vzdialený ani tradičný liberálny názor, že slovné delikty by sa nemali trestať, ak nevedú priamo k násiliu.
"Ale keď už také tresty máme, myslím, že by sme mali merať rovnakým metrom," povedal.
Poliačik v roku 2011 hlasoval aj za zavedenie trestného činu schvaľovania, popierania či ospravedlňovania zločinov komunistických alebo fašistických režimov. Za takýto zločin v súčasnosti hrozí vinníkovi uväznenie až na tri roky.

Kaník aj KDH preferujú verejnú diskusiu pred trestami

Predseda klubu SDKÚ Ľudovít Kaník si naopak nemyslí, že by mal štát takéto delikty trestať. Nazdáva sa, že takáto ambícia vyvolá neželaný efekt a posilní pozície tých, ktorí homosexuálov znevažujú.
Za rozumnejšie preto považuje, ak takéto názory zostanú na periférii verejnej diskusie.
"Normálna väčšina má vymýšľať tresty? Za chvíľu by sme mali tresty za všetko, myslím, že netreba prilievať olej do ohňa," poznamenal.
Aj v KDH sa prihovárajú za nezavádzanie nových trestov.
"Som prívržencom čo najširšej slobody prejavu. Myslím, že by sme mali ísť skôr cestou osvety než trestného práva," uviedol Radoslav Procházka, ktorý v minulosti šéfoval ústavnoprávnemu výboru parlamentu.
Názor, že slovné delikty by sa trestať nemali, dlhodobo zastáva aj exminister vnútra z KDH Daniel Lipšic. Ten sa viackrát nechal počuť, že by netrestal ani popieranie holokaustu.

Všetko začal Kuffa

Debatu o znevažovaní neheterosexuálov rozvíril poslanec za OĽaNO Štefan Kuffa, keď o nich povedal, že sú to chorí ľudia, ktorým treba pomáhať a z tejto choroby ich liečiť.
Príslušníci štvorpercentnej menšiny ho vyzvali, aby sa ospravedlnil, čo Kuffa odmietol.
„Týmto ľuďom sa špecificky treba venovať. Máme tuná psychiatrov, liečebne. Netvárme sa, že sú to ľudia, ktorí nepotrebujú pomoc. Potrebujú ju,“ povedal v rokovacej sále.

Po tom, čo nezávislý poslanec Štefan Kuffa za Obyčajných Ľudí vyjadril v parlamente kritický názor k Dúhovému pochodu. Organizátori podujatia nenechali na seba dlho čakať. Spustili štvavú mediálnu kampaň proti jeho osobe lebo sa im nepáčil názor ktorý Kuffa otvorene vyslovil. Povedal, že homosexualita je nenormálna a nemá byť verejne propagovaná. Homoaktivisti sa Kuffovej poznámky chytili, a na tento popud požadujú zaviesť na Slovensku antidiskriminačné zákony. Zákony podľa ktorých by bolo trestné verejne vyjadriť akýkoľvek kritický postoj k homosexuálnemu správaniu. Témy sa hneď chytila aj SAS a tento nápad podporila. Skúsenosti zo zahraničia nám ukazujú, že radikálna, ľavicová LGBT loby sa pred ničím nezastaví. Nemá ani dôvod. Je za to dobre platená zahraničnými nadáciami a po vláde Ivety Radičovej aj z peňazí nič netušiacich  slovenských daňovníkov.

komentáre k téme:

SAS sa pomiatlo?
Nakoľko pred voľbami sme mohli špekulovať o tom, či Richard Sulík je v prvom rade rozumný ekonóm, a že ľavicovo liberálne témy ho v podstate nezaujímajú, tak teraz je zrejmé, že to bol omyl. Strana SAS sa v poslednej dobe vyprofilovala z ekonomicky pravicovej strany na stranu extrémnej kultúrnej ľavice. SAS sa zrejme rozhodla zabojovať o voliča, čo zodpovedá profilu: radikálny homosexuál, narkoman s antikatolíckymi postojmi, odhodlaný trestať ľudí iného názoru ako vlastného. To aspoň naznačujú ich posledné mediálne vystúpenia:

Týmito krokmi SAS prišla o poslednú šancu osloviť kresťanského alebo aspoň konzervatívne zmýšľajúceho voliča. Zaradila sa k stranám extrémnej ľavice s reformovaným postojom k trhovej ekonomike. Uvidíme, čo na to konzervatívni slovenskí voliči. Dá sa však predpokladať, že tento krok sa jej stane osudným. Strana, čo sa programom zameriava na okrajové skupiny, nemá veľkú šancu dlhodobo prežiť.

Homosexualita z náboženského hľadiska

Jozef Vaškovič 

Ak chceme preskúmať históriu vzniku homosexuality, musíme sa obrátiť k najstaršej knihe sveta, najstaršieho mravného kódexu a zbierky mravných zákonov – Biblie. V tejto knihe sú napísané postupy a riešenia na každú životnú situáciu. Jej rady sú tak časové ako boli za dní, keď bola písaná. Táto kniha zákonov a poučení - vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadna staršia učebnica je stabilným skalným základom vo veciach zdravia, blahobytu, rodinného života a osobného správania. Je možno v nej nájsť všetky riešenia na súčastné problémy. Vzhľadom k tomu, že jej inšpirátorom je mimopozemská bytosť, ktorá stvorila človeka, nikto nepozná lepšie a viac o našich schopnostiach, o tajomstvách našej mysle, citoch, telesných i duchovných potrebách ako práve tento náš vesmírny Stvoriteľ – Žalm 139:15. Preto je nanajvýš dôležité preskúmať niektoré veci z tejto knihy, aby sme zistili čo je pre nás dobré, užitočné, škodlivé či zavrhnutiahodné . Medzi tieto veci patrí i problém homosexuality.

Prvou inštitúciou ktorá na zemi existovala bola podľa Biblie rodina. Muž a žena . Prirodzeným pohlavným spojením muža a ženy vznikli deti. Táto prvá rodina vytvorila s deťmi spoločnosť. Táto spoločnosť sa mala rozrásť po celej zemi a zaľudniť zem. Aby sa toto uskutočnilo, bol vydaný mravný zákon, podľa ktorého sa rodiny mali riadiť. Žiaľ tento zákon prestali ľudia rešpektovať.

Ak sledujeme historické záznamy v tejto najstaršej knihe zistíme, že mnohí sa odklonili od mravného zákona a zvolili si inú cestu. Tak napríklad je v Biblii záznam, že pred 4.000 rokmi boli mestá Sodoma a Gomora preslávené svojou skazenosťou. Medzi mnohými neresťami, ktoré boli v Sodome a Gomore rozšírené patrila homosexualita. Prvá kniha Mojžišova 19 : 14 popisuje dav Sodomitov posadnutých sexom - od chlapcov po starcov, keď chceli znásilniť dvoch Lotových hosťov. Prečo i obyčajní chlapci boli posadnutí myšlienkou znásilniť mužov? Pretože už i oni mali skúsenosti s homosexuálnymi zvrátenosťami. Problémom v tomto prípade bolo, že Lótovi hostia neboli pozemšťania. Boli to vesmírne bytosti, ktoré vzali na seba ľudskú podobu. Takže Sodomiti chceli znásilniť a mať kolektívny sex s mimozemskými bytosťami / anjelmi /. Aby Lót predišiel zhanobeniu vesmírnych bytostí, ponúkol k Sodomitom k pohlavnému zneužitiu svoje dve dcéry – panny. Ale o nich Sodomiti nemali záujem. Chceli súložiť s mužmi s bytosťami z vesmíru, Božími anjelmi. Keď sodomskí homosexuáli zaútočili na dvere domu Lóta a chceli ich vylomiť, aby sa zmocnili mimozemšťanov a previedli s nimi kolektívny sex, ranili vesmírni Lótoví hostia Sodomitov slepotou, ako sa o tom píše v 19 kapitole, prvej knihe Mojžišovej od 11 verša. Keďže sa v Sodome nenašlo ani desať heterosexuálov, bola Sodoma a Gomora po vyvedení Lóta a jeho rodiny zničená ohňom a sírou.

O stáročia pozdnejšie prišiel židovský národ do oblasti Kanaánu. Kanaánejská zem bola v tej dobe do takej miery naplnená krvismilstvom, pohlavnými zvrátenosťami, sodomiou, prostitúciou a dokonca rituálnym obetovaním malých detí, že všetky tieto odporné skutky museli byť Mojžišovým zákonom výslovne zakázané / 3. Mojžišova 18 : 16, 21 – 23, 19 : 29, Jeremiáš 32 : 35. Napriek tomu Židia včítane niektorých ich panovníkov, prijali tieto ohavné zvyky. – Žalm 106 : 35 - 38.

V starovekom Izraeli boli Židia neustále varovaní, aké by to pre nich malo otrasné následky, keby prijali nemravný spôsob života, alebo prejavili neúctu k svätým veciam. O  veciach homosexuality im nebolo zakázané hovoriť. Práve naopak. Na štúdiách Písiem sa zúčastňovali i malé deti.  Mojžišov zákon sa nevyhýbal týmto pálčivým témam, ktoré sa týkali sexuálneho charakteru vrátane menštruácie, výronu semena, smilstva, cudzoložstva, homosexuality a sexuálneho styku so zvieratami . / 5. Mojž. 31:10, Jozua 8:35, 3. Mojž. 15 : 16,19, 18 : 6, 22, 23, 5. Mojž. 22 : 22/ Rodičia mali stanoviť hranice a obmedzenia a rozpoznávať čo je pre deti škodlivé a čo nie.

Omnoho horšie než Izrael bolo v tomto ohľade staroveké Grécko a Rím. Zabíjanie novonarodených detí bolo v oboch národoch bežné. V Grécku bolo niečo celkom normálneho. ak starší muži mali pohlavný styk s mladými chlapcami. V každom starovekom gréckom meste kvitli verejné domy s detskými prostitutmi. V rímskej ríši bola detská prostitúcia a homosexualita tak rozšírená, že v arénach boli dievčatá znásilňované a nútené k pohlavnému styku so zvieratami. Podobné hrôzy boli rozšírené v mnohých iných starovekých národoch.

Biblická Encyklopédia Gemini l. diel na strane 190 píše, že v starom Oriente boli homosexuálne praktiky značne rozšírené a často mali posvätný význam v kultoch. V kanaánských kultoch existovali mužskí prostituti v chrámovej prostitúcii – l. Kráľovská 14:24

V protiklade k tomu Starý zákon /Hebrejské sväté písma/ homosexualitu tvrdo odmieta. 1. Mojž. 19 : 4, 3. Mojž. 20 :13, 5. Mojž. 22 : 5. Homosexualita sa považovala za typické pohanské chovanie, pretože odporovala starozákonnému poňatiu podľa ktorého sexualita má slúžiť výlučne k plodeniu detí. Nový zákon tak isto odmieta homosexualitu v naprostej zhode so starozákonnou židovskou tradíciou a tým je v uvedomelom protiklade k vysokému hodnoteniu homosexuality v helénskej kultúre – 1. Kráľov 6 : 9, 1. Tim. 1 : 10.

A čo dnes, v modernej dobe ? Je ľudstvo do tej miery civilizované, že takéto hnusné sexuálny zvyky dnes neexistujú ? Ľudia, ktorí poznajú Bibliu vedia, že žijeme v kritických časoch, s ktorými je ťažko sa vyrovnávať, že ničomníci a podvodníci postupujú od zlého k horšiemu - 2. Timotejovi 3 : 1-5, 13. Situácia sa teda bude rapídne zhoršovať. Pri jednom z výskumov v Thajsku 75 % mužov pripustilo, že mali pohlavný styk s prostitujucimi deťmi. V Nemecku sa odhaduje, že je každý rok pohlavne zneužito 300.000 detí.

V rôznych zemiach vyšli najavo znepokojujúce správy o rôznych náboženských kultoch, kde sú deti mučené a zneužívané pri sadistických sexuálnych obradoch. Necudné obťažovanie detí teda nie je ani ničím novým, ani ničím neobvyklým. Je to odveký problém, ktorý sa ale dnes stal rozšírenou epidémiou. A dopad bude ničivý. Medzi dlhodobé následky tohto javu patrí nespôsobilosť k rodičovstvu, frigidita, nedôvera k mužom, lesbická láska, prostitúcia.......

Za túto rozšírenú problematiku dnes nesú zodpovednosť masovokomunikačné prostriedky predovšetkým televízia. Tá z homosexuálov vyrába hrdinov a kladné postavy. Homosexuáli sú významní kultúrni, politickí, ale i náboženskí predstavitelia. Ukazujú ich vo svetle najsvetlejšom, kým heterosexuáli sú vykresľovaní ako hlupáci a najneschopnejší ľudia ktorí existujú. Namiesto toho, aby televízia ako masovovýchovný komunikačný prostriedok prikazovala potlačovať prirodzené túžby, učí ich, že prirodzené túžby ako - honba za hmotným majetkom, túžba po pomste a sexuálna túžba sa majú plne prejaviť. Ľudia sa tak stávajú ľahkými obeťami a z ich mozgov je vymývané zdravé myslenie a nahradené myšlienkou na perverzitu a násilie Títo ľudia žijú pre dnešok a nemajú žiadnu budúcnosť.

Ak činia zlé veci, činí ich to šťastnými a prináša im telesné i duševné uspokojenie Mladí ľudia sa prispôsobujú davu a mysleniu väčšiny,

Jednu z hlavných príčin zodpovednosti nesie tiež cirkev. Je to jej nejednota, ale i to, že nečiní to, čo je v súlade s Božou vôľou. Na jeden a ten istý priestupok často používajú dvojaké merítka. Aby zmiernili dopad svojich zlých skutkov, zapadajú stále hlbšie a hlbšie do bahna nemravnosti. Sobášia homosexuálov a prevádzajú cirkevné sobáše lesbických žien. Pri takýchto metódach sa cirkev nemôže udržať pri živote a nad vodou. Stáva sa nemocnou, je napadnutá vírom nečistoty všetkého druhu a zákonite musí odumierať. Naviac vyučujú svojich farníkov nie to, čo je napísané v Biblii, ale pohanské filozofie. Zosmiešňujú verných mužov dávnoveku i súčasnosti, ktorí boli a sú piliermi mravného života, bezúhonnosti a čistoty. Činia to predovšetkým kňazi, ktorí sami padli do osídla homosexuality. Stalo sa tak preto, že z očí stratili jasný cieľ služby Bohu a odpadli od Boha. Mnohí z nich založili napodobeniny kresťanských cirkví – falzifikáty pravého kresťanstva.

/ 2. Kor. 11 : 3, 13 – 15, Kološ. 2 : 8 / Dnes je už veľmi ťažko rozoznať pravých kresťanov od nepravých a falošných. Homosexualita totiž dostala novú podobu, je príznakom novej duchovnej obrody a nikto si neuvedomuje, že to vedie k duchovnej anarchii. Mnohí dnešní moderní filozofi tvrdia, že Biblia bola napísaná pre inú dobu. Svet vraj v dnešnej dobe potrebuje iné riešenia a nie biblické. Nie je to pravda ! Tí, ktorí poznajú Bibliu, vedia že na každý súčastný problém sa v nej nájde riešenie. Lenže mnohí tieto riešenia nechcú vidieť.

Z akej príčiny vlastne homosexualita vznikla ? Odpoveď je jednoduchá - z rozkoše ! Ak ľudia majú všetkého dostatok, ak žijú v pohodlí, dostatku a radovánkach, ak majú nadbytok stravy, oblečenia a všetkého čo potrebujú k životu, začnú si vymýšľať ! Ako prvú vec - zavrhnú Boha a jeho zákony ! Nepotrebujú ich, sú im na prekážku a záťaž. Potom si vymyslia zákony svoje vlastné. Tie ich nakoniec privedú do nešťastia a záhuby. A pretože všetko majú a nevedia od rozkoše, čo by mali robiť, prepuknú v homosexualitu, lesbičnosť a všetky nečistoty tela. Naviac ich v tom podporuje ich falošné náboženstvo, ktoré si sami vymysleli a ich život sa zvrhne tak, ako sa zvrhol v doslovnej Sodome a Gomore.

Homosexualita a lesbičnosť sú v Božích očiach veci odporné. Vedú k zániku a smrti. č ak by sa táto situácia zmenila na celosvetovú ? Prestali by sa rodiť deti. Alebo poznáte spôsob, že by pri súložení dvoch mužov alebo dvoch žien sa narodil potomok ? A čo keby to zachvátilo celú zem, včítane ríše zvierat, vtákov a rýb. Viete si predstaviť dvoch králičích samcov ako medzi sebou súložia, alebo ako dvaja kanci skočia jeden na druhého v náruživom sexuálnom opojení ? Po uliciach by bežali súložiace psy a súložiace fenky by si medzi sebou prejavovali lesbickú lásku ? Počas jesennej ruje by parohaté jelene súložili s jeleňmi a samice lesbicky so samicami ! Nezdá sa Vám to absurdné ? Určite áno. Prečo sa Vám teda nemá zdať absurdné, ak súložia dva muži, alebo dve ženy, ktoré majú byť korunou a vrcholom všetkého tvorstva na zemi ? Či skutočne ľudské tvorstvo kleslo pod úroveň zvierat ? Prečo sa takým ľuďom ešte majú dať do výchovy detí na mravnú výchovu ?

Dokiaľ sa toto zlo definitívne neodstráni zo zemi, do tej doby nebude na zemi pokoj . Žijeme v násilníckej negatívnej spoločnosti. Mladým ľuďom sa to javí ako celkom normálny spôsob života a v dôsledku toho sú zatiahnutí do zlého - módneho poblúznenia. Žijú pre dnešok. Pre nich neexistuje žiadna budúcnosť. Preto tieto problémy s homosexualitou budú rásť až zachvátia celé ľudstvo a - privedú ho k zániku .

Aby sa tomu predišlo je jediné riešenie, ktoré ale ani politici ani  tí, ktorí vedú ľudstvo nikdy nepripustia . Je napísané v Biblii v 3 knihe Mojžišovej 20 kapitola, 13 verš :

“ A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, ohavnosť spáchali obidvaja, istotne zomrú, ich krv bude na nich”.

Biblia jasne prikazuje odstrániť akýchto mužov i ženy. Odstrániť ich a vykoreniť toto zlo zo zeme. Jedine odstránením je možné vykoreniť túto ohavnosť zo zeme. Kto pozná Bibliu, vie, že skôr, či neskôr k takému radikálnemu riešeniu príde a homosexualita bude navždy vykorenená zo zeme.

Žijeme v novodobom Babylone v novodobej Sodome a Gomore. A tak ako bol Lót vyvedený zo Sodomy pred jej definitívnym zničením, tak budú vyvedení i všetci tí úprimní ľudia z dnešného Babylonu, ktorý stonajú nad neprávosťami, ktoré vidia okolo seba. Pre tých sú útechou slova vesmírneho Stvoriteľa, zaznamenané v 2 epištole Petra, 3 kapitola, od 10 verša, citujem :

“A príde deň Pánov, ako zlodej v noci v ktorý pominú nebesia praskotom a rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela , ktoré sú na nej zhoria. A pretože sa to všetko tak rozplynie, akí musíte vy každý byť vo svojom svätom obcovaní a v pobožnosti, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozpustia sa a živly rozpálené ohňom potečú....”

  • Print Friendly and PDF
Facebook
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich